.The mind

Ängslan

"O du som fängslats i din ängslans håla, 
lär av profeten att förstå och tåla. 
Du har en Gud, så säg till oron: "Vik!"
Tänk ej: "Skall jag bli fattig eller rik?"
Bäst här i livet är en bergfast tro. 
Säg ständigt till dig själv: "Tag allt med ro!"
När Moses måste söka Farao, 
gav dessa ord hans hjärta kraft och tro. 
Att frukta mer än Gud förgör ditt kall. 
På livets färd blir det ett överfall. 
Den som vid vishetens fullkomning dröjer
ser all den otro som vår rädsla röjer."

— Iqbal

Allmänt | |
Upp