82. Al infitar (När himlen rämnar)

 
 
82:1 NÄR HIMLEN rämnar,
82:2 och stjärnorna skingras,
82:3 och haven svämmar över sina bräddar,
82:4 och gravarna störtas över ända -
82:5 [då] skall varje själ klart inse vad den har sänt framför sig och [vad den] har skjutit upp.
82:6 VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?
82:7 [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt;
82:8 skapat dig i enlighet med Sin vilja.
82:9 Nej, [i er otacksamhet] förnekar ni domen!
82:10 Och det finns de som vakar över er,
82:11ädla skrivare
82:12 som [känner er och] vet vad ni gör.
82:13 De gudfruktiga skall helt visst finna salighet
82:14 och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld;
82:15 där skall de brinna på Domens dag
82:16 och de skall inte komma undan [straffet].
82:17 Och vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder
82:18 Ja, vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder?
82:19 Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud.
 
 
Allmänt | |
Upp